Naar aanleiding van het grote succes van de jubileumeditie van Ger Vos Live in Concert met als gastartiesten Ernst Daniël Smid en Marco Bakker, verscheen er een paginagroot artikel in de telegraaf en was er aandacht voor in het televisieprogramma “Renze op Zaterdag’ d.d. 10 december j.l.